top of page

Handelsbetingelser

Generelle virksomhedsoplysninger

Følgende handelsbetingelser er gældende for dig som kunde og nedenstående virksomhed:

 

Fødselsterapeuten i Randers

Ægirsvej 59, 1. t.v., 8920 Randers NV.

CVR-nr. 40843388

Tlf. 42 83 38 77

kontakt@fødselsterapeuteniranders.dk

www.fødselsterapeuteniranders.dk 

 

 

Ydelsernes omfang og sted

Hos Fødselsterapeuten i Randers kan du købe ydelser i forbindelse med fødselsforløb, herunder også massagebehandlinger. Du kan ligeledes købe pakkeløsninger, som indbefatter flere forskellige ydelser.

Ved ydelser i forbindelse med fødselsforløb, herunder fødselspakker, fødselsforberedelse og fødselsstøtte, er det kun muligt at booke en gratis og uforpligtende forsamtale med en varighed af 30 minutter. Efter forsamtalens ophør forbeholder jeg mig retten til at afvise indgåelse af et ydelsesforløb. Ved ydelsen "fødselsstøtte" har du mulighed for at kontakte mig igennem min telefoniske hjælpe-hotline mellem kl. 9-22. Derudover står jeg på "stand-by" til at kunne hjælpe med fødslen 14 dage op til termin og indtil fødslen går i gang. Skulle fødslen gå i gang tidligere end 14 dage før termin, har du mulighed for at kontakte mig med henblik på deltagelse i fødslen, men jeg forbeholder mig retten til at afvise at kunne hjælpe. Såfremt der skulle forekomme en for tidlig fødsel, jeg ikke har mulighed for at deltage i, forekommer der 50 % reduktion  af den oprindeligt aftalte pris for fødselspakken.

Min service dækker ud over selve ydelsen også omkostninger til transport, administration, kommunikation, markedsføring, regnskab, kundesupport og booking.

Jeg kører ud i kommunerne Randers, Favrskov og Mariagerfjord. Alle ydelser foregår hjemme hos dig. Ydelsen “fødselsstøtte” kan dog også foregå på det sygehus, du er tilknyttet, og uanset sygehusets beliggenhed.

Tiden for serviceydelsen påbegynder, når jeg træder ind ad døren og er inklusiv afspritning, klargøring og din omklædning. Ydelsen varer så længe, det er aftalt. Ved ydelsen “fødselsstøtte” fuldfører jeg ydelsen indtil barnet er født og fødselssituationen er stabil. 

Den nærmere definerede type af serviceydelse, der udføres, aftales indbyrdes mellem dig og mig.

Priser og betaling

Prisen for ydelserne følger virksomhedens gældende prisliste på det tidspunkt, hvor din ordre bekræftes, medmindre der er indgået anden aftale imellem dig og Fødselsterapeuten i Randers. Alle priser, der fremgår på hjemmesiden, er inklusiv moms.

Jeg tilbyder betaling via MobilePay. Betaling for massagebehandling sker senest inden jeg forlader din bopæl efter behandlingen. Betaling for ydelser i forbindelse med fødselsforløb sker senest ved fødselsforløbets afslutning. Det kan aftales, at beløbet i forbindelse med disse ydelser betales i rater. Det fulde beløb skal være betalt inden ydelsens afslutning eller efter nærmere aftale. Betales beløbet ikke til den aftalte tid, vil du modtage en rykker. Forekommer der heller ikke betaling på rykker, sendes den videre til inkasso. Der tages forbehold for trykfejl, kurs- og prisændringer samt tekniske fejl. 

 

 

Booking

Via min hjemmeside kan du selv foretage bookinger på de ledige tider i bookingsystemet. Du har også mulighed for at booke ydelser ved skriftlig henvendelse via hjemmesidens kontaktformular eller virksomhedens e-mailadresse samt ved telefonisk henvendelse. Ved booking skal du opgive navn, adresse, e-mail og telefonnummer (valgfri). Du modtager en bekræftelse via e-mail ved booking og en påmindelse via e-mail på dagen for ydelsen samt via sms, såfremt du har valgt dette. Du kan ændre din booking ved at logge ind på hjemmesiden eller ved skriftlig eller telefonisk henvendelse.

 

 

Levering

Det er som kunde dit ansvar at sikre dig, at din adresse er skrevet korrekt, når du booker i bookingsystemet på hjemmesiden. Adressen skal være tilgængelig med bil.

Jeg medbringer selv nødvendigt udstyr til behandlingen, eksempelvis massagebriks, olie, yogamåtte og rebozo. Du skal selv sørge for at have et lagen og håndklæde klar til massage.

 

 

Ansvar

Jeg har tavshedspligt i forhold til dine personlige og helbredsmæssige forhold.

Alle ydelser, du måtte modtage af mig, foregår altid på eget ansvar. Det er også dit eget ansvar at gøre opmærksom på relevante sygdomme, kropslige omstændigheder eller uhensigtsmæssig udvikling i graviditetsforløbet, således der kun udføres en korrekt og gavnlig behandling. Det er ligeledes dit eget ansvar at gøre opmærksom på, om den behandling, du modtager, opleves for hård eller ubekvem.

Uanset eventuelle modstående vilkår i aftalegrundlaget er virksomheden ikke ansvarlig overfor dig som kunde for manglende opfyldelse af forpligtelser, som kan henhøres til force majeure. Ansvarsfriheden består, så længe force majeure består. Som force majeure anses forhold, der er uden for virksomhedens kontrol, og som virksomheden ikke burde have forudset ved aftalens indgåelse. Eksempler på force majeure er usædvanlige naturforhold, krig, terror, brand, oversvømmelse, hærværk og arbejdsstridigheder.

 

 

Kvalitetsgaranti

Hvis du ikke er tilfreds med din første serviceydelse, du har modtaget af mig, er der mulighed for at gøre brug af kvalitetsgarantien.

Kvalitetsgarantien omfatter, at du kan få pengene tilbage på din første serviceydelse hos mig, hvis den har været utilfredsstillende. Du kan ikke få pengene tilbage for flere serviceydelser eller for en behandlingspakke. For at gøre brug af kvalitetsgarantien, skal du sende en e-mail til kontakt@fødselsterapeuteniranders.dk med en uddybende forklaring af, hvorfor serviceydelsen var utilfredsstillende, og eventuelt hvad jeg kunne have gjort bedre. Jeg vil herefter vurdere, om din situation gør dig berettiget til at få pengene tilbage.

 

 

Forsikring

Fødselsterapeuten i Randers er forsikret af TopDanmark under alle serviceydelser, der udføres. Aftalen med TopDanmark indebærer en erhvervs- og produktansvarsforsikring, hvilket bl.a. dækker over virksomhedens ansvar for skader på personer eller ting under udførelsen af arbejdet. Betingelserne for forsikringen kan du se her. Forsikringen hos TopDanmark dækker ikke rygsøjlemanipulation, hvorfor det ikke er tilbydes, som en del af en behandlingen.

 

 

Din retsevne

Når du booker en aftale hos Fødselsterapeuten i Randers, bekræfter du samtidig, at du er over 18 år og du er i juridisk stand til at indgå bindende aftaler.

 

 

Aflysningspolitik

Du kan flytte en tid eller aflyse gennem linket på din bookingbekræftelse (kræver oprettelse af login til hjemmesiden), over telefon, chat eller e-mail. Du kan aflyse din aftale op til 24 timer inden det aftalte tidspunkt, ellers opkræves et honorar på 50% af den aftalte pris. Hvis du aflyser din aftale mindre end 6 timer før aftalen, opkræves et honorar på 100% af den aftalte pris. Du har 14 dages fortrydelsesret. Fristen løber fra bookingdagen og udløber, når behandlingen er fuldt leveret indenfor de 14 dage. Fortrydelsesretten bevares dermed, mens behandlingen står på, såfremt behandlingsdagen ligger indenfor 14 dage efter bookingdagen. Hvis behandlingsdagen ligger mere end 14 dage efter bookingdagen, har du ikke fortrydelsesretten, mens behandlingen står på. Har du har givet dit samtykke til, at behandlingen kan gå i gang, og ønsker du efterfølgende alligevel at benytte din fortrydelsesret, skal du dog være opmærksom på, at jeg vil opkræve en rimelig betaling for det arbejde, der allerede er leveret.

Ved aflysning fra mig i forbindelse med en kundefødsel, akut sygdom, force majeure eller andre lignende hændelser, vil jeg hurtigst muligt meddele dette til dig pr. e-mail eller telefon. Såfremt der skulle forekomme en en aflysning fra mig på baggrund af førnævnte årsager i forbindelse med en fødsel, forekommer der 50 % reduktion af den oprindeligt aftalte pris for fødselspakken.

Ophavsret til anmeldelser

Alle anmeldelser foretaget på blandt andet min facebook-side tilgår Fødselsterapeuten i Randers, og må anvendes på hjemmesiden www.fødselsterapeuteniranders.dk med navns nævnelse (kun fornavn nævnes).

 

Ret og opdatering af betingelser

Ved at du accepterer ovenstående handelsbetingelser, giver du samtidig accept af, at disse handelsbetingelser er gældende for eventuelle fremtidige køb af ydelser gennem www.fødselsterapeuteniranders.dk

Jeg har til enhver tid ret til at ændre nærværende betingelser. Skulle der forekomme ændringer i betingelserne, vil du modtage notifikation til din registrerede e-mailadresse i systemet. Alle gældende betingelser fremgår på min hjemmeside www.fødselsterapeuteniranders.dk

Køb af ydelser via Fødselsterapeuten i Randers vedrørende ovenstående vilkår m.v., er underlagt dansk ret. Ved din brug af min hjemmeside, www.fødselsterapeuteniranders.dk, anerkender du, at enhver tvist mellem dig og Fødselsterapeuten i Randers i henhold til ovenstående vilkår m.v., skal afgøres ved de danske domstole.

Du kan læse om brugen af cookies samt min privatlivspolitik ved at klikke her.

Klagemuligheder

Ønsker du at klage over en ydelse, du har modtaget hos Fødselsterapeuten i Randers, har du mulighed for at klage til:
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
www.forbrug.dk 

Billede af Juan Encalada

Følg mig

Følg mig på Instagram og facebook og få nyheder og gode rabatter.

  • Instagram
  • Facebook

Kontakt mig

Du er altid velkommen til at kontakte mig, hvis du har spørgsmål til

mine behandlinger eller blot er nysgerrig på, hvad jeg kan tilbyde dig.

Tak for din besked. Du hører fra mig hurtigst muligt.

bottom of page